Keurmerk veilig en schoon

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving. Daarnaast stellen onze bezoekers ook hoge eisen aan de service en voorzieningen in ons complex. Hier geven wij met het Keurmerk Veilig & Schoon gehoor aan. Het Keurmerk Veilig & Schoon wordt uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur en stelt aanvullend aan de wettelijke eisen ook een aantal belangrijke kwaliteitseisen. Zo worden jaarlijks alle RVS- en verzinkt staalconstructies gecontroleerd en indien nodig direct behandeld of vervangen.

Het Keurmerk Veilig & Schoon betekent een kwaliteitsslag en speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van het imago van zwembaden. Het keurmerk omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing kunnen zijn. Naast de wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (wHVBZ) zijn dit bijvoorbeeld:

Waterleidingwetgeving en Legionella preventie;
ARBO;
Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP);
Wet Milieubeheer;
Gebruiksvergunning;
Besluit Attractie- en Speeltoestellen

Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten. Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon toont Swimfun aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en uitgevoerd worden door de medewerkers.

Menu
Tickets
X