Huisregels

In Swimfun beleef je een leuk dagje uit. Om het voor iedereen aantrekkelijk en veilig te houden hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken iedereen dan ook om van deze regels kennis te nemen en deze na te leven. Met het kopen van een toegangsbewijs en /of het betreden van het terrein van Swimfun gaat u akkoord met dit reglement. Mocht u zich, om welke reden dan ook, niet houden aan deze regels dan kan dit leiden tot verwijdering uit ons complex en evt. aangifte bij de politie. Het personeel van Swimfun doet er alles aan om het bezoek zo prettig mogelijk te maken. Zo kunnen we samen zorgen voor een veilig, gezellig en schoon zwembad.

Algemene Huisregels Swimfun

Bezoekers aan onze accommodatie worden geacht zich te houden aan de algemene huisregels van Swimfun en de huisregels welke gelden per accommodatie onderdeel, zie hieronder. Daarbij gelden ten allen tijde de Algemene Voorwaarden van Swimfun.

Artikel 1         Algemeen

 1. Alle aanwijzingen van de medewerkers van het zwembad en/of instructies op borden en/of posters dienen door de bezoeker en/of gebruiker altijd te worden opgevolgd.
 2. Swimfun en de medewerkers van de accommodatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 3. De bezoeker en/of gebruiker van de accommodatie is aansprakelijk voor schade die door zijn of haar toedoen aan medewerkers van de accommodatie, goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht.
 4. Er dient rekening gehouden te worden met andere gasten en medewerkers.
 5. Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de kassa of de horeca.
 6. In en rondom de gehele accommodatie geldt een rookverbod, inclusief e-smoker.
 7. Het gebruik van drugs en/of overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan.
 8. We schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.
 9. Er is een algeheel verbod op het meenemen van slag- en steekwapens, alsmede van andere verdedigings- en aanvalsmiddelen.
 10. Het nuttigen van (meegebrachte) etenswaren is uitsluitend in de horeca en in de daarvoor aangewezen plaatsen in de zwemzaal toegestaan. In de sporthal is dit uitsluitend toegestaan op de tribune. In het water, de kleedruimtes, de sauna en de stoomcabines is het nuttigen van etenswaren niet toegestaan.
 11. Huisdieren zijn in de accommodatie niet toegestaan. In bepaalde gevallen is het toegang verlenen van een blindengeleidehond c.q. zorghond tot de hal van de accommodatie mogelijk. De toelating van een blindengeleidehond of zorghond dient te worden gemeld bij de receptie.
 12. Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van een videoregistratiesysteem, het opvragen van de beelden is alleen mogelijk met een vordering van de politie.
 13. Bij overtreding van onze huisregels of ongeoorloofd gedrag volgt ontzegging van de toegang tot onze accommodaties.
 14. Bij grote drukte behoudt de directie zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of het complex geheel of gedeeltelijk te sluiten.
 15. Bij verwijdering uit de accommodatie vindt geen restitutie van entreegeld plaats.
 16. Een ticket is in principe 2,5 uur geldig. Op rustige momenten kan worden besloten door de directie dat het ticket de gehele dag geldig is. Bij onverwachte drukte kan dit worden teruggedraaid.

Artikel 2         Hinderlijk gedrag

 1. Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Bij diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf of fraude wordt altijd de politie in kennis gesteld.
 2. Herhaaldelijk hinderlijk of anderszins ongewenst gedrag leidt tot maatregelen overeenkomstig de afspraken in de Gedragscode Zwembranche.
 3. Het maken van foto’s en/of video’s in en rond de baden is alleen toegestaan met toestemming van de gefotografeerde of gefilmde. Bij twijfel dienen aanwijzingen van het badpersoneel te worden opgevolgd.
 4. Fotograferen/filmen in douche-,toilet- en omkleedruimten is niet toegestaan.

Artikel 3         Entreebewijs

 1. Toegang tot de zwemzaal wordt uitsluitend verkregen na aanschaf van een geldig entreebewijs. Dit geldt ook voor begeleiders en/of gasten die niet gaan zwemmen.
 2. Personen jonger dan 18 jaar die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben uitsluitend toegang tot de zwemzaal indien zij worden begeleid door een volwassene van minimaal 18 jaar in badkleding.
 3. Kinderen zonder zwemdiploma dient u binnen handbereik te houden.
 4. Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht zwemvleugels, een zwemvest of een Easyswim Pro drijfpakje te dragen.
 5. Het toegangsticket voor het zwembad geldt éénmalig voor het vastgestelde tijdblok.

Artikel 3a         Online tickets

 1. Wij adviseren u om online tickets te kopen. Het kan op sommige dagen voorkomen dat de online tickets zijn uitverkocht.
 2. Na aankoop van uw tickets, is het ticket definitief, en kunt u hem niet meer wijzigen, annuleren of verplaatsen.
 3. Mocht u uw tickets niet hebben ontvangen op de mail, kunt u contact opnemen met de receptie voor het opnieuw versturen van uw tickets.
 4. Een e-ticket is alleen geldig als deze in goede kwaliteit is afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of als het eticket is afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet en de barcode kan worden gescand. Etickets waarvan de barcode niet kan worden gescand bijvoorbeeld doordat het papier waarop het e-ticket is afgedrukt is beschadigd of gevouwen dan wel doordat de barcode anderszins onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, zijn niet geldig en geven geen recht op toegang tot Swimfun. Swimfun is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.
 5. De overeenkomst tot aankoop van een e-ticket kan door u niet worden ontbonden. E-tickets worden door Swimfun niet teruggenomen, niet ingewisseld voor geld en worden niet vervangen door een ander toegangsbewijs. De op het e-ticket vermelde geldigheidsperiode/-datum wordt door Swimfun niet verlengd.
 6. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van uw gegevens bij het bestellen van het eticket. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat het door u gewenste eticket niet wordt toegezonden. Swimfun is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Artikel 3b       Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren

Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers kan Swimfun geen geld teruggeven. Mocht u na reservering te laat of niet arriveren dan ontvangt u geen restitutie van de toegangsprijs of enige andere vorm van vergoeding. Uw tijdsblok wordt dan ook niet verlengd als u te laat arriveert.

In de volgende gevallen geven wij geen geld terug of enige andere vorm van vergoeding:

 1. Bij ziekte of afwezigheid. of te laat arriveren voor uw tijdsblok.
 2. Wanneer uw verwachtingen van Swimfun niet overeenstemmen.
 3. Wanneer 1 of een aantal van de attracties zijn uitgevallen.
 4. Wanneer u onwel wordt.
 5. Bij verlies of diefstal van het toegangsbewijs.
 6. Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Artikel 4         Hygiëne en veiligheid

 1. Men is verplicht om te douchen voor het zwemmen.
 2. Het dragen van schoenen rondom de zwembaden is alleen toegestaan met de daarvoor bestemde blauwe slofjes. Deze zijn gratis te verkrijgen bij de kassa.
 3. De bezoeker dient te allen tijde zorg te dragen dat de nooduitgangen vrij blijven en niet geblokkeerd worden door stoelen en/of ander materiaal.
 4. Iedere bezoeker wordt geacht zijn/haar eigen materialen en afval op te ruimen.
 5. Personen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen geen gebruik maken van de accommodatie.
 6. Bezoekers die lijden aan een aandoening waarbij het risico op plotseling bewustzijnsverandering kan optreden, wordt ten strengste aangeraden dit vooraf te melden bij één van onze medewerkers.
 7. Baby’s en peuters die niet zindelijk zijn zijn in de zwemzaal verplicht een zwemluier te dragen.
 8. Buggy’s en kinderwagens zijn toegestaan in de zwemzaal en in de kleedruimtes mits deze goed schoon zijn.
 9. Glaswerk is niet toegestaan in en rondom het zwemparadijs.
 10. Kledingvoorschriften: Het dragen van zwemkleding is verplicht (geen spijkerbroek, T-shirt of andere vrijetijdskleding).
 11. Bezoekers en/of gebruikers van de zwemzaal dienen gekleed te zijn in correcte badkleding. De medewerkers van het zwembad zijn bevoegd om te beoordelen of de badkleding aan de normen van goed fatsoen voldoen. Indien de badkleding naar het oordeel van de medewerker niet voldoet aan de normen van goed fatsoen kan de toegang tot het zwembad direct worden ontzegd.
 12. Lopen op de glijbanen is niet toegestaan. Bij het gebruik van de glijbanen gelden speciale regels. Deze worden ter plaatse, bij de ingang van de glijbaan aangegeven.
 13. Het werpen van harde voorwerpen in het zwembad is niet toegestaan.
 14. Het meebrengen van breekbare voorwerpen in de accommodatie is niet toegestaan.

Artikel 5         Verantwoordelijkheid

 1. De bezoeker en/of gebruiker betreedt de accommodatie op eigen risico en houdt zich aan deze huisregels.
 2. In de zwembaden met een waterdiepte van minder dan 2,00  meter is duiken van randen en drijvende voorwerpen verboden.
 3. Snel lopen of rennen is in verband met gevaar voor uitglijden niet toegestaan.
 4. Het gebruik van zelf meegebrachte ballen en drijfmiddelen zoals banden, flexibeams e.d. is toegestaan. Wel gelden op de glijbanen aanvullende regels. Deze worden ter plaatse aangegeven. Harde ballen worden niet toegestaan.

Artikel 6         Diefstal

 1. Van diefstal en andere strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 2. Voor het opbergen van eigendommen kan gebruik worden gemaakt van kluisjes (borg €0,50). Muntjes zijn verkrijgbaar bij de kassa.

Artikel 7         Zonnebank

 1. Om gebruik te maken van de zonnebank dient u zich vooraf te melden bij de kassa of het badpersoneel.
 2. Gasten jonger dan 18 jaar mogen geen gebruik maken van onze zonnebanken.
 3. Na gebruik van de zonnebank dient u deze te reinigen met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen.
 4. Een UV beschermingsbrilletje kunt u lenen bij de kassa.
 5. Tussen iedere zonnebanksessie dient tenminste 48 uur te zitten.
 6. Cosmetica dient voor gebruik van de zonnebank zorgvuldig verwijderd te worden. Gebruik van normale UV-beschermingsmiddelen is niet toegestaan.
 7. Onderga geen blootstelling aan UV straling terwijl u medicijnen gebruikt die gevoeligheid voor UV straling verhogen, zoals antibiotica. Bij twijfel dient met uw arts te overleggen.

Artikel 8         Sporthal

 1. De huurder draagt er zorg voor dat de zaal in een opgeruimde en nette staat wordt achtergelaten. Afval dient in de daartoe bestemde bakken te worden gegooid.
 2. De huurder voorkomt onnodige vervuiling en draagt zorg voor een ordelijk gebruik van de sportzaal.
 3. De sportzaal mag door deelnemers aan activiteiten niet worden betreden, alvorens de leiding aanwezig is. De leiding mag de sportzaal niet verlaten, voordat alle deelnemers zijn vertrokken. De huurder oefent bij de toegang toezicht op het binnentreden van onbevoegden.
 4. De huurder draagt er zorg voor dat de activiteiten in de sportzaal onder gekwalificeerde leiding plaatsvinden. Het gebruik van gymtoestellen of –hulpmiddelen is slechts toegestaan onder leiding of toezicht van personen, die daartoe bevoegd geacht worden blijkens hun specifieke opleiding, ervaring, vaardigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. De huurder blijft verantwoordelijk voor onoordeelkundig en/of onverantwoordelijk gebruik van bedoelde gymtoestellen of – hulpmiddelen.
 5. Het is verboden om in de sportzaal (huis)dieren mee te nemen, met uitzondering van blindengeleide- en/of hulphonden.
 6. Dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor de huurder.
 7. Zonder verleende (schriftelijke) toestemming van de verhuurder is het de huurder verboden:
  a. eigen materialen van welke aard dan ook in de sportzaal te plaatsen en/of op te slaan;
  b. materialen of toestellen uit de sportzaal te verwijderen of buiten de sportzaal te gebruiken;
  c. reclame- of andere aanduidingen in de sportzaal aan te brengen;
  d. veranderingen aan te brengen aan de sporthal of de inventaris.
  e. de verhuurder is gerechtigd alles wat zonder toestemming is aangebracht, geplaatst, gewijzigd of verwijderd op kosten van de huurder ongedaan te maken of te herstellen.
 8. Het is verboden in de sportzaal alcohol of verdovende middelen te bezitten en/of te gebruiken.
 9. Glaswerk en etenswaren zijn, in de zaal en in kleedruimten niet toegestaan.
 10. Toeschouwers mogen alleen op de tribune plaatsnemen.
 11. Het is verboden de sportruimten te betreden met (sport)schoenen die buiten zijn gedragen of (sport)schoenen met afgevende zolen. Het betreden van de sportruimte is uitsluitend toegestaan met blote voeten of met schone (sport)schoenen met niet afgevende zolen.
 12. De huurder dient te allen tijde zorg te dragen dat de nooduitgangen vrij blijven en niet geblokkeerd worden door toestellen of ander materiaal, noch tijdens noch na afloop van het gebruik.
 13. Het is de huurder toegestaan de inventaris te gebruiken die in de sportzaal aanwezig is en wat in eigendom is van verhuurder, voor zover benodigd voor de sportbeoefening door huurder. De inventaris mag alleen worden gebruikt in de sportruimte en wel voor het doel waarvoor de inventaris is bestemd.
 14. Na gebruik dient de huurder de materialen en toestellen terug te zetten op de daarvoor bestemde plaats, waarbij de toestellenberging in een ordelijke- en nette staat wordt achtergelaten.
 15. Het is niet toegestaan knopen te leggen in de klimtouwen, ook al worden deze er weer uitgehaald na afloop van het gebruik.
 16. Het is niet toegestaan om in de touwen van de klimwand te klimmen, dan wel te klimmen op de klimwand.
 17. Magnesiumgebruik is toegestaan, mits de sportruimte en inventaris na afloop door de gebruiker worden gereinigd. Het gebruik van hars en/of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.
 18. De huurder onthoudt zich van activiteiten waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze kunnen leiden tot schade aan het gebouw, de inventaris en het materiaal.
 19. De huurder dient te voorkomen dat omwonenden overlast / hinder ondervinden van de activiteiten van de huurder.

Huurders/gebruikers die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave van reden, namens het management, worden verwijderd.

 

Menu
Tickets
X