Huisregels

In Swimfun beleef je een leuk dagje uit. Om het voor iedereen aantrekkelijk en veilig te houden hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken iedereen dan ook om van deze regels kennis te nemen en deze na te leven. Met het kopen van een toegangsbewijs en /of het betreden van het terrein van Swimfun gaat u akkoord met dit reglement. Mocht u zich, om welke reden dan ook, niet houden aan deze regels dan kan dit leiden tot verwijdering uit ons complex en evt. aangifte bij de politie. Het personeel van Swimfun doet er alles aan om het bezoek zo prettig mogelijk te maken. Zo kunnen we samen zorgen voor een veilig, gezellig en schoon zwembad.

Algemene Huisregels Swimfun

Bezoekers aan onze accommodatie worden geacht zich te houden aan de algemene huisregels van Swimfun en de huisregels welke gelden per accommodatie onderdeel, zie hieronder. Daarbij gelden ten allen tijde de Algemene Voorwaarden van Swimfun.

Artikel 1         Algemeen

 1. Alle aanwijzingen van de medewerkers van het zwembad en/of instructies op borden en/of posters dienen door de bezoeker en/of gebruiker altijd te worden opgevolgd.
 2. Swimfun en de medewerkers van de accommodatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 3. De bezoeker en/of gebruiker van de accommodatie is aansprakelijk voor schade die door zijn of haar toedoen aan medewerkers van de accommodatie, goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht.
 4. Er dient rekening gehouden te worden met andere gasten en medewerkers.
 5. Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de kassa of de horeca.
 6. In en rondom de gehele accommodatie geldt een rookverbod, inclusief e-smoker.
 7. Het gebruik van drugs en/of overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan.
 8. We schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.
 9. Er is een algeheel verbod op het meenemen van slag- en steekwapens, alsmede van andere verdedigings- en aanvalsmiddelen.
 10. Het nuttigen van (meegebrachte) etenswaren is uitsluitend in de horeca en in de daarvoor aangewezen plaatsen in de zwemzaal toegestaan. In de sporthal is dit uitsluitend toegestaan op de tribune. In het water, de kleedruimtes, de sauna en de stoomcabines is het nuttigen van etenswaren niet toegestaan.
 11. Huisdieren zijn in de accommodatie niet toegestaan. In bepaalde gevallen is het toegang verlenen van een blindengeleidehond c.q. zorghond tot de hal van de accommodatie mogelijk. De toelating van een blindengeleidehond of zorghond dient te worden gemeld bij de receptie.
 12. Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van een videoregistratiesysteem, het opvragen van de beelden is alleen mogelijk met een vordering van de politie.
 13. Bij overtreding van onze huisregels of ongeoorloofd gedrag volgt ontzegging van de toegang tot onze accommodaties.
 14. Bij grote drukte behoudt de directie zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of het complex geheel of gedeeltelijk te sluiten.
 15. Bij verwijdering uit de accommodatie vindt geen restitutie van entreegeld plaats.
 16. Een ticket is in principe de gehele dag geldig.

Artikel 2         Geen zwemdiploma

 1. Personen jonger dan 18 jaar die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben uitsluitend toegang tot de zwemzaal indien zij worden begeleid door een volwassene van minimaal 18 jaar in badkleding.
 2. Kinderen zonder zwemdiploma dient u binnen handbereik te houden.
 3. Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht zwemvleugels, een reddingsvest, of een drijfpakje met alle drijvers erin te dragen, waarbij een reddingsvest de voorkeur heeft.
 4. Het is niet toegestaan om zwemvleugels, reddingsvest, of drijfpakje af te doen tijdens het recreatieve zwemmen.

Artikel 3         Hinderlijk gedrag

 1. Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Bij diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf of fraude wordt altijd de politie in kennis gesteld.
 2. Herhaaldelijk hinderlijk of anderszins ongewenst gedrag leidt tot maatregelen overeenkomstig de afspraken in de Gedragscode Zwembranche.
 3. Het maken van foto’s en/of video’s in en rond de baden is alleen toegestaan met toestemming van de gefotografeerde of gefilmde. Bij twijfel dienen aanwijzingen van het badpersoneel te worden opgevolgd.
 4. Fotograferen/filmen in douche-,toilet- en omkleedruimten is niet toegestaan.

Artikel 4         Entreebewijs

 1. Toegang tot de zwemzaal wordt uitsluitend verkregen na aanschaf van een geldig entreebewijs. Dit geldt ook voor begeleiders en/of gasten die niet gaan zwemmen.
 2. Het toegangsticket voor het zwembad geldt éénmalig voor het vastgestelde tijdblok.
 3. Een ticket wat aangeschaft is kan niet worden geannuleerd of verplaatst naar een andere dag of tijdsblok.

Artikel 4a         Online tickets

 1. Wij adviseren u om online tickets te kopen. Het kan op sommige dagen voorkomen dat de online tickets zijn uitverkocht.
 2. Na aankoop van uw tickets, is het ticket definitief, en kunt u hem niet meer wijzigen, annuleren of verplaatsen.
 3. Mocht u uw tickets niet hebben ontvangen op de mail, kunt u contact opnemen met de receptie voor het opnieuw versturen van uw tickets.
 4. Een e-ticket is alleen geldig als deze in goede kwaliteit is afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of als het eticket is afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet en de barcode kan worden gescand. Etickets waarvan de barcode niet kan worden gescand bijvoorbeeld doordat het papier waarop het e-ticket is afgedrukt is beschadigd of gevouwen dan wel doordat de barcode anderszins onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, zijn niet geldig en geven geen recht op toegang tot Swimfun. Swimfun is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.
 5. De overeenkomst tot aankoop van een e-ticket kan door u niet worden ontbonden. E-tickets worden door Swimfun niet teruggenomen, niet ingewisseld voor geld en worden niet vervangen door een ander toegangsbewijs. De op het e-ticket vermelde geldigheidsperiode/-datum wordt door Swimfun niet verlengd.
 6. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van uw gegevens bij het bestellen van het eticket. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat het door u gewenste eticket niet wordt toegezonden. Swimfun is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Artikel 4b       Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren

Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers kan Swimfun geen geld teruggeven. Mocht u na reservering te laat of niet arriveren dan ontvangt u geen restitutie van de toegangsprijs of enige andere vorm van vergoeding. Uw tijdsblok wordt dan ook niet verlengd als u te laat arriveert.

In de volgende gevallen geven wij geen geld terug of enige andere vorm van vergoeding:

 1. Bij ziekte of afwezigheid. Of te laat arriveren voor de door u aangegeven aanvangstijd.
 2. Wanneer uw verwachtingen van Swimfun niet overeenstemmen.
 3. Wanneer 1 of een aantal van de attracties zijn uitgevallen.
 4. Bij verlies of diefstal van het toegangsbewijs.
 5. Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Artikel 5         Hygiëne en veiligheid

 1. Men is verplicht om te douchen voor het zwemmen.
 2. Het dragen van schoenen rondom de zwembaden is alleen toegestaan met de daarvoor bestemde blauwe slofjes. Deze zijn gratis te verkrijgen bij de kassa.
 3. De bezoeker dient te allen tijde zorg te dragen dat de nooduitgangen vrij blijven en niet geblokkeerd worden door stoelen en/of ander materiaal.
 4. Iedere bezoeker wordt geacht zijn/haar eigen materialen en afval op te ruimen.
 5. Personen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen geen gebruik maken van de accommodatie.
 6. Bezoekers die lijden aan een aandoening waarbij het risico op plotseling bewustzijnsverandering kan optreden, wordt ten strengste aangeraden dit vooraf te melden bij één van onze medewerkers.
 7. Baby’s en peuters die niet zindelijk zijn zijn in de zwemzaal verplicht een zwemluier te dragen.
 8. Buggy’s en kinderwagens zijn toegestaan in de zwemzaal en in de kleedruimtes mits deze goed schoon zijn.
 9. Glaswerk is niet toegestaan in en rondom het zwemparadijs.
 10. Kledingvoorschriften: Het dragen van zwemkleding is verplicht (geen spijkerbroek, T-shirt of andere vrijetijdskleding) m.u.v. bezoekers die niet komen zwemmen.
 11. Bezoekers en/of gebruikers van de zwemzaal dienen gekleed te zijn in correcte badkleding. De medewerkers van het zwembad zijn bevoegd om te beoordelen of de badkleding aan de normen van goed fatsoen voldoen. Indien de badkleding naar het oordeel van de medewerker niet voldoet aan de normen van goed fatsoen kan de toegang tot het zwembad direct worden ontzegd.
 12. Lopen op de glijbanen is niet toegestaan. Bij het gebruik van de glijbanen gelden speciale regels. Deze worden ter plaatse, bij de ingang van de glijbaan aangegeven.
 13. Het werpen van harde voorwerpen in het zwembad is niet toegestaan.
 14. Het meebrengen van breekbare voorwerpen in de accommodatie is niet toegestaan.

Artikel 6         Verantwoordelijkheid

 1. De bezoeker en/of gebruiker betreedt de accommodatie op eigen risico en houdt zich aan deze huisregels.
 2. In de zwembaden met een waterdiepte van minder dan 2,00  meter is duiken van randen en drijvende voorwerpen verboden.
 3. Snel lopen of rennen is in verband met gevaar voor uitglijden niet toegestaan.
 4. Het gebruik van zelf meegebrachte ballen en drijfmiddelen zoals banden, flexibeams e.d. is toegestaan. Wel gelden op de glijbanen aanvullende regels. Deze worden ter plaatse aangegeven. Harde ballen worden niet toegestaan.

Artikel 7         Diefstal

 1. Van diefstal en andere strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 2. Voor het opbergen van eigendommen kan gebruik worden gemaakt van kluisjes (borg €0,50). Muntjes zijn verkrijgbaar bij de kassa.

Artikel 8         Zonnebank en Sauna

 1. Om gebruik te maken van de zonnebank dient u zich vooraf te melden bij de kassa of het badpersoneel.
 2. Gasten jonger dan 18 jaar mogen niet zonder toezicht gebruik maken van onze zonnebanken.
 3. Kinderen onder begeleiding van ouders of verzorgers zijn in de sauna van harte welkom, mits ze zich gedragen en in het bezit zijn van zwemdiploma A.
 4. Na gebruik van de zonnebank dient u deze te reinigen met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen.
 5. Een UV beschermingsbrilletje kunt u lenen bij de kassa.
 6. Tussen iedere zonnebanksessie dient tenminste 48 uur te zitten.
 7. Cosmetica dient voor gebruik van de zonnebank zorgvuldig verwijderd te worden. Gebruik van normale UV-beschermingsmiddelen is niet toegestaan.
 8. Onderga geen blootstelling aan UV straling terwijl u medicijnen gebruikt die gevoeligheid voor UV straling verhogen, zoals antibiotica. Bij twijfel dient met uw arts te overleggen.
 9. De privé sauna dient u netjes achter te laten.
Menu
Tickets
X